ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY - Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no Alt innholde på denne siden er Ølve Industrier AS sin eiendom.
Du er her: produkter/produksjonsutstyr
HØY KOMPETANSE
AUTOMATISERTE LØSNINGER
MANUELLE PAKKELINJER
VI KAN TA HELE JOBBEN !!
Ølve Industrier har prosjektert, produsert og installert utstyr til næringsmiddelindustrien i mer enn 30 år. Siden installasjon av vårt første lakseslakteri i 1986 har vi opparbeidet oss en unik kompetanse innen fagområdet. Denne kompetansen gjør oss rustet til å utforme smarte, helhetlige løsninger som er tilpasset akkurat dine behov.
Vi har lang erfaring med å utvikle og lever smarte løsninger til alle typer produksjonslinjer. Vi har samarbeid med gode leverandører på utstyr der vi ikke utvikler selv. På den måten kan vi sette sammen en helhetlig produksjonslinje som fungerer effektivt og sømløst. Ta kontakt for å se hva Ølve Industrier kan gjøre for deg!
Med begrenset kapasitet på grader kan manuell pakking av enkelte størrelser fisk gi en stor økning av dagsvolum. Ved å ta ut gitte størrelser før grader og sende disse til manuell pakking, avlastes grader. Videre kan en manuell linje parallelt med grader motta reject fisk fra grader slik at denne fisken ikke belaster grader flere ganger.
- - Bedøving - - Bløgging - - Utblødning - - Sløying - - Kjøling
- - Sortering - - Pakkelinjer - - Veiing - - Kassefremføring - - Is dosering
- - Lokkpålegging - - Stropping - - Veiing og merking - - Isproduksjon - - Islagring
Kvalitet fra A til Å
HØY KOMPETANSE
AUTOMATISERTE LØSNINGER
MANUELLE PAKKELINJER
VI KAN TA HELE JOBBEN !!
Ølve Industrier har prosjektert, produsert og installert utstyr til næringsmiddelindustrien i mer enn 30 år. Siden installasjon av vårt første lakseslakteri i 1986 har vi opparbeidet oss en unik kompetanse innen fagområdet. Denne kompetansen gjør oss rustet til å utforme smarte, helhetlige løsninger som er tilpasset akkurat dine behov.
Vi har lang erfaring med å utvikle og lever smarte løsninger til alle typer produksjonslinjer. Vi har samarbeid med gode leverandører på utstyr der vi ikke utvikler selv. På den måten kan vi sette sammen en helhetlig produksjonslinje som fungerer effektivt og sømløst. Ta kontakt for å se hva Ølve Industrier kan gjøre for deg!
Med begrenset kapasitet på grader kan manuell pakking av enkelte størrelser fisk gi en stor økning av dagsvolum. Ved å ta ut gitte størrelser før grader og sende disse til manuell pakking, avlastes grader. Videre kan en manuell linje parallelt med grader motta reject fisk fra grader slik at denne fisken ikke belaster grader flere ganger.
- - Bedøving - - Bløgging - - Utblødning - - Sløying - - Kjøling
- - Sortering - - Pakkelinjer - - Veiing - - Kassefremføring - - Is dosering
- - Lokkpålegging - - Stropping - - Veiing og merking - - Isproduksjon - - Islagring
ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY  Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no
Kvalitet fra A til Å