ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY - Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no Alt innholde på denne siden er Ølve Industrier AS sin eiendom.
SMARTE LØSNINGER TIL ALLE OPPGAVER
Ozongenerator / Ozon Hygiene  Desinfeksjon av hender, flater og utstyr for helsesektor,næringsmiddel- industri, tannleger, barnehager, samt både små- og storkjøkken. · Enkel installasjon · Erstatter spritbaserte desinfeksjonsprodukter · Gir mykere hender Dokumentert effekt · 600 ganger kraftigere enn klor i tilsvarende mengde. · Danner ikke resistente bakterier eller virus mot Ozon. · Erstatter spritbaserte desinfeksjonsprodukter · Folkehelseinstituttet bekrefter at ozonert vann er like bra eller bedre enn tradisjonelle desinfeksjonsmidler som Hibi-skrubb. Dokumentasjon: · · analyserapport - hånddesinfeksjon (.pdf)  · · analyserapport - dental (.pdf)  · · analyserapport - vask av syntetisk overflate (.pdf) Kostnadsbesparende · Ingen refill · Ingen batterier · Engangsinvestering · Lengre levetid på instrumenter og utstyr
Miljøvennlig · Ozon dannes av oksygen i rommet ved elektrisk spenning. Rest-ozon går tilbake til oksygen. · Ozongass føres fra generator fram til det ytterste ledd på springen og blandes med vann. · Ingen skadelige utslipp til vann eller atmosfære. · Ingen tomemballasje · Ingen frakt · Konsentrasjonen av Ozongass er vel innenfor arbeidsmiljøreglementet. Installasjon · Monteres enkelt og raskt. Andre fordeler · Ozonert vann oksiderer det ytterste laget av død hud på hendene, og gir en følelse av myk hud. · Reduserer lukt. Bedre arbeidsmiljø. · Fjerner avsetninger og avleiringer i avløpsrør.
Kvalitet fra A til Å
SMARTE LØSNINGER TIL ALLE OPPGAVER
Ozongenerator / Ozon Hygiene  Desinfeksjon av hender, flater og utstyr for helsesektor,næringsmiddel- industri, tannleger, barnehager, samt både små- og storkjøkken. · Enkel installasjon · Erstatter spritbaserte desinfeksjonsprodukter · Gir mykere hender Dokumentert effekt · 600 ganger kraftigere enn klor i tilsvarende mengde. · Danner ikke resistente bakterier eller virus mot Ozon. · Erstatter spritbaserte desinfeksjonsprodukter · Folkehelseinstituttet bekrefter at ozonert vann er like bra eller bedre enn tradisjonelle desinfeksjonsmidler som Hibi- skrubb. Dokumentasjon: · · analyserapport - hånddesinfeksjon (.pdf)  · · analyserapport - dental (.pdf)  · · analyserapport - vask av syntetisk overflate (.pdf) Kostnadsbesparende · Ingen refill · Ingen batterier · Engangsinvestering · Lengre levetid på instrumenter og utstyr
ØLVE INDUSTRIER AS - Ølvesvegen 385 - N-5637 ØLVE - NORWAY  Tlf: +47 53 47 00 00 - Epost: post@oelve.no
Kvalitet fra A til Å